Entreprenad i Mölndal

Grävservice för dig som önskar hjälp med markarbeten såsom dränering, plattsättning,
 trädgårdarbeten, bortforskling av stubbar, vägarbeten m.m.

Grävmaskinen passar bra när utrymmet är begränsat. Maskinen har gummilarver vilket minimerar markskador på t ex gräsmattor och stenplattor.


Grävmaskinen klarar av att gräva cirka 2,50 meter djupt och är mycket lämplig vid dräneringsarbeten eller avloppsarbeten. Maskinen kan göras till endast 98 cm bred vilket gör den smidig och tar sig lätt igenom t ex grindar.


Innehar F-skattsedel.