Här kommer inom kort att läggas upp bilder på arbeten som utförts under 2016.