Maskintillbehör


Planeringsskopa
Tjälkrok
Timmergrip
Rotklipp
Gallerskopa

Planeringskopa

90 cm bred tiltbar skopa som passar till slänter, för utjämning av
t ex gräsmatta och för dikarbeten.

Tjälkrok

Används till att riva upp hårda markytor såsom asfalt men även till att riva upp trädrötter.

Timmergrip

 Används till bl.a. att flytta trädstammar, rör, buskar och slipers.
80cm max öppning.